Se caută 23.000 de operatori de calculator pentru secțiile de votare.

Pentru cei dornici de un câștig în plus mai jos aveți un articol foarte bun al celor de la profit.ro

alegeri 2016  1http://www.profit.ro/stiri/social/se-cauta-23-000-de-operatori-de-calculator-pentru-sectiile-de-votare-14471992alegeri 2016 2Operatori de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare
Ce este Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și Aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV)

SIMPV are un rol instrumental în asigurarea integrității procesului electoral și are următoarele funcționalități:
a) facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
b) semnalează tentativele de vot ilegal;
c) facilitează exercitarea dreptului de vot;
d) asigură unicitatea înscrierii în listele electorale;
e) agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot.

ADV
ADV reprezintă un program informatic, realizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor culese de către operatorii de calculator şi compararea acestora cu datele deja înregistrate.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi operator de calculator al secției de votare?

Poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) a absolvit învățământul general obligatoriu;
f) are cunoștințe de bază în tehnologia informației.

Cum sunt desemnați operatorii de calculator ai secției de votare?

Selectarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se realizează pe baza examinării practice a următoarelor competențe:
a) utilizarea noțiunilor de bază ale tehnologiei informației;
b) introducerea și validarea datelor;
c) prelucrarea datelor;
d) utilizarea internetului și a poștei electronice;
e) utilizarea echipamentelor periferice;
f) asigurarea confidențialității și securității datelor.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente şi al Institutului Naţional de Statistică, organizează sesiuni de examinare practică, în centre de evaluare şi în sistem online. Persoanele care participă la sesiunile de examinare practică, organizate în centre de evaluare vor fi notificate telefonic sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la locul și data sesiunii de examinare.

Sunt desemnate ca operatori de calculator ai secțiilor de votare numai persoanele care sunt declarate admise ca urmare a examinării practice a competențelor menționate mai sus. Acestea semnează un acord privind desemnarea ca operatori ai secțiilor de votare și un angajament privind confidențialitatea datelor și sunt remunerați, pe perioada desfășurării activității în secțiile de votare, cu o indemnizație stabilită prin Hotărâre a Guvernului.

Documente necesare pentru înscrierea la sesiunea de examinare practică a competențelor

Pot participa persoanele care au depus sau au transmis o cerere scrisă, datată și semnată, conform modelului de cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare anexat.
Modalitate de depunere a cererilor pentru desemnarea ca operator de calculator al secției de votare
Cererile trebuie depuse direct sau transmise prin poștă, în original, la sediul Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente (coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/) sau la sediul Primăriei din localitatea dumneavoastră.
Primaria va redirecționa cererile depuse către Filiala sau Biroul județean al Autorității Electorale Permanente.

Atribuții ale operatorilor de calculator al secțiiei de votare

Operatorii de calculator exercită următoarele atribuții:

• preiau și predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secțiile de votare și echipamentele conexe, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicații Speciale;
• sunt prezenţi în secția de votare de la ora 06.00 a zilei votării până la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării;
• înscriu, în SIMPV, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, prin preluarea automată a acestora, prin intermediul mecanismului integrat în terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața SIMPV;
• controlează corectitudinea preluării codurilor numerice personale ale alegătorilor;
• validează preluarea codurilor numerice personale ale alegătorilor în SIMPV;
• comunică, de îndată, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare mesajele și semnalările returnate de SIMPV;
• asigură introducerea şi transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea și centralizarea rezultatelor votării, conform procedurii stabilite de către Biroul Electoral Central;
• asigură îndeplinirea dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, în cazurile menționate de normele metodologice.

http://www.roaep.ro/instruire/?page_id=141

 

alegeri 2016 3

 

Mai jos aveți un link privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale de unde reiese că operatorii de calculator vor fi plătiţi cu 85 de lei.

Art. 2. – (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor
3
electorale şi personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii. (2) Președintele Biroului Electoral Central, președinții birourilor electorale de circumscripție, locțiitorii acestora, membrii Biroului Electoral Central și membrii birourilor electorale de circumscripție primesc o indemnizaţie de 85 lei pentru fiecare zi de activitate. (3) Persoana care face parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale primeşte o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate. (4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia primesc câte o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. (5) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de votare primeşte o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. (6) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc câte o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. (7) Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar și operatorii de calculator au dreptul de primi o indemnizaţie pentru cheltuieli de protocol, în valoare de 10 lei de persoană pentru fiecare zi de activitate. (8) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (2), (3), (4), (6) și (7) se face în baza listelor de prezenţă semnate de către preşedinţii birourilor electorale.  (9) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (5) se face în baza fișelor de pontaj emise de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.   (10) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. (11) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (2) – (5), membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar și operatorii de calculator care își au domiciliul sau reședința în alte localităţi beneficiază de drepturile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/01/HG-cheltuieli.pdf

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s